• Cech suché výtavby ČR
  • Cech suché výtavby ČR
  • Cech suché výtavby ČR
  • Cech suché výtavby ČR
  • Cech suché výtavby ČR

Kancelář cechu, adresa pro zasílání písemností


Cech suché výstavby České Republiky, z.s.,
Zelený pruh 1294/52, 147 08  Praha 4

E-mail: info@cechsv.cz
Web https://www.cechsv.cz

IČO: 65398840,
DIČ: CZ65398840, jsme plátci DPH

Spolek je vedený u spolkového rejstříku Městského soudu v Praze, spisová značka L 7581


Michaela  Merglová - tajemnice cechu
E-mail merglova@cechsv.cz
Tel: 732 473 737

Ing. Lenka Karabinová - autorizovaný inženýr
E-mail karabinova@cechsv.cz
Tel: 603 143 910
 

Představitelé cechu


Předseda představenstva: Ing.Petr Chovanec
FORTE BAU, s.r.o.  
E-mail: fortebau@fortebau.cz

Místopředseda představenstva: Ing.Petr Pume
INTER GIPS s.r.o.
E-mail: petr.pume@intergips.cz

Předseda revizní komise: Ing. Petr Fitzner
Knauf AMF s.r.o
E-mail: petr.fitzner@amf-cz.cz

Logo cechu - ochranná známka, ÚPV-ČR  č. přihlášky D 17035929  
Razítko „Ověřená kvalita“ cechu - ochranná známka ÚPV-ČR  č. přihlášky D 17035940

 


Piktogram
našeho řemesla

Mapa stránek

sledujte nás