• Cech suché výtavby ČR
 • Cech suché výtavby ČR
 • Cech suché výtavby ČR
 • Cech suché výtavby ČR
 • Cech suché výtavby ČR

 

Co je to profesní kvalifikace?
Profesní kvalifikaci definuje zákon 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání jako „způsobilost fyzické osoby vykonávat řádně určitou pracovní činnost nebo soubor pracovních činností v určitém povolání“. Tyto soubory činností ve svém celku umožňují určité profesní uplatnění (např. montér suchých staveb, malíř, strážný a detektiv, Kominík aj.).

Zkouška z profesní kvalifikace je pak ověření znalostí a dovedností člověka, zda dané činnosti v rámci povolání ovládá a je způsobilý jej vykonávat. Na základě zkoušky, vykonané v Cechu suché výstavby ČR, zkoušený získává „Osvědčení“ o získání profesní kvalifikace "Montér suchých staveb", které je státem uznávané.
Na základě osvědčení o profesní kvalifikaci "Montér suchých staveb" si lze založit živnost "Zednictví".
 

Informace ke zkoušce

Před konáním zkoušky uchazeč svým podpisem potvrdí, že je zdravotně způsobilý k výkonu zkoušky. Dále je nutný pracovní oděv a obuv, osobní ochranné pracovní prostředky, nářadí a pracovní pomůcky potřebné ke zkoušce.

Zkouška trvá 10 až 14 hodin a  je rozložena do dvou dnů.
U zkoušky je vyžadováno zejména zvládnutí:

 • Orientace ve stavebních výkresech a dokumentaci
 • Vyměřování polohy nosných konstrukcí stěn a stropních podhledů
 • Dokončovací úpravy opláštění suchých staveb tmelením a broušením
 • Upravování rozměrů a tvarů desek a konstrukčních materiálů
 • Instalace tepelné a zvukové izolace do konstrukcí suchých staveb
 • Zhotovování nosných dřevěných a kovových konstrukcí stěn a stropních podhledů suchých staveb včetně jejich napojování na stavební konstrukce
 • Provádění opláštění stěn stavebních konstrukcí, stěn a stropních podhledů suchých staveb deskami
 • Návrh pracovních postupů, volba materiálů, nářadí a pomůcek pro provádění suchých staveb

Podrobnější informace k obsahu zkoušky najdete na https://www.narodnikvalifikace.cz/kvalifikace-257-Monter_suchych_staveb .
Zástupcem  autorizované osoby je Ing. Lenka Karabinová z Cechu suché výstavby ČR. Autorizovanou osobou je Hospodářská komora České republiky. Zkouška probíhá v Praze.
Zájemce o zkoušku vyplní přihlášku a následně obdrží potvrzení o přijetí přihlášky, termín zkoušky a podrobné informace. Cena zkoušky je 12.000 Kč bez DPH.
 

Kontakt pro zasílání přihlášek:  Ing. Lenka Karabinová, karabinova@cechsv.cz, mobil: 603 143 910.  Přihláška v příloze.

 

Přílohy
FileFile sizeCreated
Download this file (Prihlaskaprofesnikvalifikace.pdf)Přihláška - zkouška profesní kvalifikace202 kB01.05.2017

Počítadlo

338872
DnesDnes93
Tento týdenTento týden449
Tento měsícTento měsíc185
VšeVše338872


Piktogram
našeho řemesla

Mapa stránek

sledujte nás