• Cech suché výtavby ČR
  • Cech suché výtavby ČR
  • Cech suché výtavby ČR
  • Cech suché výtavby ČR
  • Cech suché výtavby ČR

Společným postupem sociálních partnerů k řešení klíčových témat v odvětvích

(Registrační číslo projektu CZ.03.1.52/0.0/0.0/18_094/0010197)

Jedná se o projekt Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů České republiky a partnerem v projektu je Českomoravská konfederace odborových svazů.

Svaz podnikatelů v oboru technických zařízení České republiky se zapojil do projektu, nazvaného „Společným postupem sociálních partnerů k řešení klíčových témat v odvětví“. V rámci tohoto projektu se zúčastňuje realizace celkem v platformě Stavebnictví II a je partnerem OS Stavba.   V tomto článku se budeme věnovat platformě Stavebnictví II a průběhu realizace k současné době.

Projekt je rozložen na období realizace od 1. února 2019 do 31. ledna 2022, tzn. na 3 roky a navazuje na předchozí projekty, které se uskutečnily v minulých letech. Cílem projektu je připravit mimo jiné výstupy, kterými by se omezily některé negativní jevy provázející v naší platformě Stavebnictví II. zaměstnance malých firem, ale zejména řemeslníky pracující jako OSVČ. Zapojení zástupců zaměstnavatelů a zaměstnanců v projektu navazuje na projekty předchozí. Vzhledem k tomu, že se do období realizace projektu velmi negativně projevila opatření spojená s koronavirem, kdy nebylo po určité období realizovat aktivity, spojené se shromažďováním osob, uvažuje se o prodloužení projektu do 30. 6. 2022.

V současné době probíhají v rámci platformy Stavebnictví II. tematická setkání, která jsou vždy realizována k prokonzultování stěžejních témat, tížících a zároveň zajímajících i zúčastněnou cílovou skupinu. Tematická setkání probíhají částečně jako určitá forma krátké přednášky k danému tématu a poté probíhá diskuse zúčastněných, ve které jsou vznášena doporučení ke zlepšení stavu i uplatňovány dotazy a připomínky.

K dnešnímu dni již proběhlo celkem 29 tematických setkání z celkového počtu 32.

Číst dál: Společným postupem sociálních partnerů k řešení klíčových témat v odvětvích

Vážený pane předsedo vlády, Vážení členové vlády, Vážení senátoři, poslanci a odborníci z epidemiologické oblasti,

   obracíme se na Vás jako zástupci vybraných oborů podnikatelů. Rok 2020 byl nejen pro podnikatelskou oblast, ale i pro celou společnost složitý a vše nasvědčuje tomu, že stávající problémy se nevyhnou ani příštímu roku. Máme ale jednu obrovskou výhodu, máme nové zkušenosti, které nám na začátku tohoto roku chyběly. Dovolujeme si proto na Vás apelovat a vyzýváme Vás, abychom nabyté zkušenosti roku 2020 převedli do praxe a vykročili v novém roce správným směrem. Směrem, který bude dávat budoucnost všem obyvatelům České republiky, který nebude zvýhodňovat jednu skupinu nad druhou, tedy cestou, kdy každý život má stejnou cenu a hodnotu, a každý občan má stejné právo na život i jeho ochranu.

   Cesta k zvládnutí pandemie COVID 19 bude ještě dlouhá, proto Vás žádáme, abychom konec roku využili k přípravě na další období tak, abychom ochránili rizikové skupiny a zajistili podmínky pro normální život celé společnosti.

   Předkládáme vám k zamyšlení a využití naše zkušenosti, názory a doporučení, které jsme během tohoto složitého období získali.

Přílohy
DokumentVelikostDatum
Download this file (vanocni_vyzva_podnikatelu_20201221.pdf)Vánoční výzva podnikatelů53 kB23.12.2020

Číst dál: Vánoční výzva podnikatelů představitelům státu


Piktogram
našeho řemesla

Mapa stránek

sledujte nás